Plánované vrhy

Začiatkom roka 2019 je plánovaný nový vrh.